Kategori

Tüm Nakliye Hizmetleri

Tüm Türkiye'de 8 alt kategoride 2.800'den fazla ustanın hizmet verdiği Nakliye kategorisinde ihtiyacınız olan hizmeti aşağıdan seçebilirsiniz.

Modern toplumda bireyler günlük yaşantılarının devamını sağlamak için, hayatlarında bir takım değişiklikler yapmak ve kimi zorunlu durumlarla mücadele etmek için profesyonel yardımlar almak zorundadırlar. Bu ihtiyaçlardan birisi de nakliye hizmetleridir. Nakliye hizmetleri genel olarak eşyaların nakil eylemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan işlerin bütünüdür. Nakil sözünden türeyen nakliye, ülkemizde ve uluslararası alanda önemli bir iş koludur. Nakliye konusu, yurt içi ve yurt dışı olarak iki ayrı şekilde sınıflandırılır. Bazı firmalar hep yurt içi hem de yurt dışı nakliye hizmeti vermektedirler.

Yurt içi nakliye hizmetleri; gıda, tekstil, sanayi, endüstri gibi sektörel taşımacılıkları kapsamaktadır. Taşınan ürüne uygun taşıma seçimi nakliye hizmetleri için hassas bir konudur. Örneğin et taşıyan bir kamyonun deposundaki soğutma sistemi mutlaka uygun seviyede çalıştırılıyor olmalıdır. Yani taşınan maddelerin hassasiyetine göre önlemleri almak gerekir. Taşımacılık Kanununda belirtilen şartlar nakliye hizmetini sağlayan firma tarafından yerine getirilmelidir. Sigorta koşulları sağlanmalı ve sigorta şartnameleri zamanı geçirilmeden yenilenmelidir. Yine yurt içi nakliye hizmetlerinde yer alan bir başka sevkıyat işi de ev taşımacılığıdır. Ev taşımacılığı aynı şehir içinde ya da şehirden şehre sağlanan bir taşımacılık hizmetidir. Eğer bu nakliye hizmetleri “evden eve taşımacılık” şeklinde ifade ediliyorsa, bu nakliye firmasının taşımacılık işlemini evdeki bütün eşyaları kendileri indirerek, paketleme ve nakliye aracına yükleme işlemini gerçekleştiren komple bir hizmet sağlayacakları anlamına gelmektedir.

Yurt dışına nakliye hizmetleri ise daha profesyonel bir iştir. Daha profesyonel olmasının temel nedeni, nakliye işleminin bir takım uluslararası antlaşmalara uygun olması zorunluluğudur. İhracat alanında tercih edilen yurt dışı nakliye hizmetlerinde genellikle büyük yük gemileri kullanılır. Sanayiden endüstriye, kuru gıdadan canlı hayvan taşımacılığına kadar pek çok farklı alanda bu taşımacılık türünden yararlanılır. Aynı şekilde ithalatlar için de en çok tercih edilen seçenek deniz taşımacılığıdır. Türkiye önemli geçiş güzergahlarında olması ve üç tarafının denizlerle çevrili olması nedeniyle taşımacılık sektöründe belirgin bir yere sahiptir. Özellikle doğu sınırında yapılan kara taşımacılığı sınır komşuları için gıda gibi temel gereksinimleri karşıladığı için bir hayli önemlidir.